Πέμπτη 27 Μαρτίου 2008

Η Αρμονική Ανάπτυξη, μέσω της "Πρωτοβουλίας για τη σωτηρία του Κορινθιακού" μετέχει και στηρίζει ενεργά τη συλλογικότητα "Πολίτες κατά του λιθάνθρακα"

Πανελλαδική συνάντηση κινήσεων πολιτών κατά του λιθάνθρακα, Αλμυρός Βόλου, Κυριακή 30 Μαρτίου, 11 π.μ.

Οι μεγάλες κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος, στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, στον Αλμυρό Βόλου, στην Καβάλα, στη γέφυρα του Ρίου και στο Μαντούδι, έδειξαν, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, την έντονη αντίθεση των τοπικών κοινωνιών στην επιχείρηση εγκατάστασης λιθανθρακικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, σε μια σειρά περιοχές της χώρας.
Παρά τις διάφορες διαβεβαιώσεις που δίνονται ανέξοδα, σε τοπικό επίπεδο, η κυβέρνηση και το υπουργείο ανάπτυξης δεν έχουν δώσει, προς το παρόν, δείγματα προβληματισμού για την επανεξέταση της πολιτικής τους στο συγκεκριμένο ζήτημα, που αποτελεί κεντρικό ζήτημα στον, υπό διαμόρφωση, ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας.
Από αυτήν την άποψη, είναι μεγάλης σημασίας ζήτημα η συνέχιση του αγώνα κατά της επιλογής του λιθάνθρακα, σε ακόμη μεγαλύτερη έκταση και με ακόμη πιο έντονο τρόπο. Και, μάλιστα, όχι μόνο στις περιοχές που έχουν επιλεγεί για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Για το λόγο αυτό, η πρωτοβουλία “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα”, συγκαλεί συνάντηση κινήσεων πολιτών, την Κυριακή 30 Μαρτίου, στις 11 π.μ., στον Αλμυρό Βόλου, στα γραφεία της Εθελοντικής περιβαλλοντικής ομάδας Αλμυρού “Εν δράσει”. Με σκοπό, να συγκροτηθεί ένα πλατύ μέτωπο κατά του λιθάνθρακα, να συζητηθούν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για τη συνέχιση της δράσης, καθώς και οι τρόποι της ενεργότερης παρέμβασης της κοινωνίας των πολιτών.
Καλούνται στη συνάντηση, όχι μόνο οι κινήσεις των πολιτών που συμμετέχουν, ήδη, στην πρωτοβουλία “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα”, αλλά και κάθε άλλη ενεργή συλλογικότητα, που επιθυμεί να συστρατευτεί μαζί μας σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες:
επισκεφθείτε τον ιστότοπο της πρωτοβουλίας http://lithanthrakas.wordpress.com/, και επικοινωνήστε με το e-mail lithanthrakas@gmail.com

1 σχόλιο:

ξυλινος είπε...

προτεινόμενη ακτιβιστική,ενέργεια:
κάρβουνο και καρβουνόσκονη σε κάθε υπέυθυνο,υπουργείο,Ρ.Α.Ε.,νομάρχη κ.λ.π. χι!χι! και
Καλό ταξίδι σύντροφοι και προσοχή στον δρόμο, γιατίέχει κάτι τσίπουρα που σε αλφαδιάζουν μόνο!