Τετάρτη 2 Ιουλίου 2008

Προτάσεις για τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Με αφορμή τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας για τα δημοτικά συμβούλια που συζητιέται αυτή την εποχή, η Αρμονική Ανάπτυξη κάνει τις παρακάτω προτάσεις στην Επιτροπή που ασχολείται με το θέμα αυτό, στο Ξυλόκαστρο. Προτάσεις που έχουν στόχο το άνοιγμα του δημοτικού συμβουλίου στην κοινωνία και τη δημοκρατικότερη λειτουργία του.

- Το Δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάζει σε άλλους χώρους (διαμερίσματα, γειτονιές κ.λπ) όχι μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και η απόφαση για τη συνεδρίαση του Δ.Σ εκτός Δημαρχείου να απαιτεί απλή πλειοψηφία και όχι πλειοψηφία των 2/3. Με αυτό τον τρόπο το Δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζοντας ίσως και θεματικά σε Δημοτικά Διαμερίσματα ή σε γειτονιές έρχεται πιο κοντά στα προβλήματα των πολιτών. Γίνονται πιο εύκολα οι δημότες κοινωνοί της διαδικασίας της λειτουργίας του ΔΣ.
- Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων που συμμετείχαν στις εκλογές και δεν εκπροσωπούνται στο ΔΣ, να έχουν δικαίωμα παρέμβασης μετά την λήξη των πρωτομιλιών, με ίση χρονική διάρκεια με αυτή των υπόλοιπων δημοτικών συμβούλων. Είναι κάτι που το προβλέπει εδώ και πολλά χρόνια ο κανονισμός του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κορινθίας και πολλών δήμων της χώρας και εξασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των δημοτών στο ΔΣ.
-Όταν 25 πολίτες φέρνουν για συζήτηση κάποιο θέμα να προβλέπεται η εισήγηση και η δευτερολογία των εκπροσώπων τους. Έτσι θα μπορούν να αναπτύξουν καλύτερα το σκεπτικό τους και να ενημερώσουν το ΔΣ αναλυτικά γι’ αυτό.
- Στο ΔΣ να υπάρχει μόνιμο σύστημα προβολής και να μπορούν να το χρησιμοποιούν όλοι όσοι παίρνουν το λόγο, ώστε να περιγράφουν καλύτερα την πρότασή τους. Είναι πάγια πρότασή μας ότι ο σχεδιασμός του ΔΣ πρέπει να γίνεται πάνω σε χάρτη. Να μπορείς να δεις την πόλη και το δήμο από ψηλά, ώστε να αποφασίζεις καλύτερα για το μέλλον του τόπου.

Πιστεύουμε ότι ο κανονισμός κάθε ΔΣ πρέπει να κατοχυρώνει και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών και αυτό το στόχο έχουν οι παραπάνω προτάσεις. Να μετατραπεί το δημοτικό συμβούλιο σε πραγματική Εκκλησία του Δήμου.

ΥΓ: Προτείνουμε από την αρχή της δημιουργίας μας, ότι το ΔΣ Ξυλοκάστρου πρέπει να αλλάξει και χωροθέτηση. Να πάψει το Προεδρείο να είναι υπερυψωμένο, να «προσγειωθεί» και το ΔΣ να συζητά σε στρογγυλό τραπέζι. Η γείωση βοηθάει πάντα…

Δεν υπάρχουν σχόλια: