Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ...

Αντιδήμαρχοι Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης
για τη διετία 2011-2013

Καραβάς Ανδρέας: Περιφέρεια Ευρωστίνης
Λογοθέτης Διονύσιος: Διοικητικά – Οικονομικά – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Μενούνος Περικλής: Περιβάλλον –Καθαριότητα
Γκιόκας Γεώργιος: Έργα
Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα: Πολιτισμός

Δεν υπάρχουν σχόλια: