Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Ο Χαράλαμπος Κασίμης μιλά για τον προϋπολογισμό του Ξυλοκάστρου;

Διάβασα την ομιλία του κ. Κασίμη σχετικά με τον προϋπολογισμό του δήμου Κορινθίων και σάστισα. Για μας μιλάει, σκέφτηκα. Άκουσε την ομιλία μου ή μήπως εγώ άκουσα τη δική του και πήρα κομμάτια; Δεν μπορεί να μοιάζουν τόσο οι προϋπολογισμοί μας, είπα αρχικά. Αλλά μετά σκέφτηκα τα προφανή. Ότι δηλαδή και οι δύο δήμαρχοι είναι οι πρώην που επανεκλέχθηκαν (κάτι λέει αυτό) και βέβαια η παρατήρηση που έκανα συχνά πυκνά τα τελευταία χρόνια για τις πολλές ομοιότητες ως προς τον τρόπο διακυβέρνησης του κ. Πνευματικού και του κ. Κλαδούχου (με τα έντονα γράμματα είναι αυτά που ισχύουν και στο δήμο μας επακριβώς  και επεσήμανα, μεταξύ άλλων, κι εγώ χθες).

ΟΜΙΛΙΑ Χ. ΚΑΣΙΜΗ

Κάθε προϋπολογισμός, αποτελεί τον καθρέφτη των πολιτικών επιλογών αλλά και των κοινωνικών αξιών και αντιλήψεων, αναδεικνύοντας τα δημοκρατικά και αυτοδιοικητικά μεγέθη μιας δημοτικής αρχής.
Στον προϋπολογισμό (Π/Υ) αναζητούμε ποιες πολιτικές υπάρχουν για τους ελεύθερους χώρους, για το περιβάλλον, για την ανάπτυξη του πράσινου, για την καθαριότητα, για το πολιτισμό και τον αθλητισμό, για την νεολαία, για τους άνεργους, τους κοινωνικά αδύνατους κ.λ.π.
Στον Π/Υ της Δημοτικής Αρχής δεν υπάρχει φιλοσοφία, δεν υπάρχει πολιτική κατεύθυνση και σχεδιασμός.
Είναι Π/Υ διαχειριστικός, καταρτισμένος από τις Υπηρεσίες του Δήμου, τις οποίες και πρέπει να ευχαριστήσουμε, αλλά που δεν έχει πολιτικό στίγμα και κατεύθυνση, που δεν έχει προτεραιότητες. Και αυτό είναι ευθύνη της δημοτικής Αρχής.
Ο Π/Υ κατατίθεται με μια σειρά θεσμικά ατοπήματα τα οποία, κατά την γνώμη μου συνιστούν λόγο ακυρότητας της διαδικασίας. Και γίνομαι πιο σαφής.
Η Δημοτική Αρχή δεν ακολουθεί αυτά που ο νόμος προβλέπει. Με άλλα λόγια ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή όφειλε να καταθέσει το σχέδιο Π/Υ στην Οικονομική Επιτροπή η οποία και θα κατάρτιζε τον Π/Υ και θα τον κατέθετε στο ΔΣ, ενώ θα έπρεπε να είχε στην διάθεσή της τα στοιχεία της Απογραφής για να καταρτίσει τον Π/Υ, ο Π/Υ εστάλη την Δευτέρα (11-4-2011) το βράδυ στα μέλη του ΔΣ πριν καν τον δει, συζητήσει και συντάξει η αρμόδια Επιτροπή.
ΑΡΑ ο ρόλος της Οικονομικής Επιτροπής είναι διακοσμητικός. Είναι για να επικυρώνει μόνον ήδη ειλημμένες αποφάσεις χωρίς καν να της δοθεί ο εύλογος χρόνος να μελετήσει το σχέδιο Π/Υ. Σε τέτοιου είδους παρωδία η Κίνηση πολιτών δεν μπορεί να συμμετάσχει και για τον λόγο αυτό αποχώρησα και από την συνεδρίασή της σήμερα το πρωί.
Θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι:
Ο Προσωρινός Π/Υ απεστάλη στα μέλη του ΔΣ την Δευτέρα το βράδυ χωρίς να έχει προηγηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος που είναι η κατάθεση του σχεδίου από την Εκτελεστική Επιτροπή στην Οικονομική Επιτροπή η οποία σύμφωνα με το άρθρο 72 του Καλλικράτη και την Εγκύκλιο 3966 ( Αρ. Φύλλου 141, 9 Φεβρουαρίου 2011), καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου, και υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισμού (αφού συγκεντρώσει και αξιολογήσει τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης), αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, για συζήτηση και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην αιτιολογική  έκθεση δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τυχόν αυξομειώσεις.
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε σήμερα το πρωί (σε εμάς συνεδρίασε την προηγουμένη) ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ για να συζητήσει  και συντάξει τι; Τον Π/Υ 196 σελίδων που παρέλαβε μια μέρα πριν; Χωρίς να έχει στην διάθεσή της ούτε στοιχεία της Απογραφής, ούτε τίποτα. Και χωρίς προφανώς να υποβάλει αιτιολογική έκθεση. Προφανώς οι Υπηρεσίες και η Εκτελεστική Επιτροπή είχαν κάποια στοιχεία στα χέρια τους  αλλά όχι η Οικονομική Επιτροπή η οποία δεν γνωρίζει ούτε ποια είναι τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, ούτε ποιες είναι οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις. ΑΡΑ; Πως κατατίθεται Π/Υ όταν αρμόδια να τον συντάξει Επιτροπή είναι στο σκοτάδι; Και δεν έχει τίποτα από όλα αυτά στην διάθεσή της;

Η Εκτελεστική Επιτροπή κατέθεσε ένα σχέδιο Π/Υ χωρίς να έχει κατατεθεί τίποτα από αυτά που προβλέπει η νομοθεσία σχετικά με το έργο της Επιτροπής Απογραφής και στα οποία έχουμε άπειρες φορές αναφερθεί και δεν θα επαναλάβουμε. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, πως είναι δυνατόν (τυπικά αλλά και ουσιαστικά) να καταρτιστεί Π/Υ όταν τα σχετικά όργανα δεν έχουν εικόνα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Δήμου, όταν δεν έχει επισήμως απογραφεί η ακίνητη και κινητή περιουσία κοκ;
Ειδικά στην κατάρτιση του Π/Υ στην περίοδο αυτή ο νομοθέτης είναι πιο αυστηρός απ’ ότι άλλες φορές για τους ευνόητους λόγους της κρίσης και της προσπάθειας περιστολής των δαπανών (βλέπε άρθρο 19 της Εγκυκλίου) και καθιστά υπεύθυνο τον Ελεγκτή Νομιμότητας ο οποίος μπορεί να αναπέμψει τον Π/Υ στο ΔΣ εάν αυτός δεν στηρίζεται σε ακριβή στοιχεία, εάν γίνεται  «υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο» κοκ.
Τέλος ο Π/Υ δεν φέρει Ειδικό Παράρτημα όπου αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους, όπως προβλέπει η Εγκύκλιος.

Τα παραπάνω καταδεικνύουν τον τρόπο που η δημοτική αρχή αντιλαμβάνεται την λειτουργία των θεσμών. Επιβεβαιώνεται ένα έλλειμμα δημοκρατίας, διαλόγου αλλά και ενδιαφέροντος για την ουσία της λειτουργίας των θεσμών το οποίο δεν έχει μόνο θεσμικές διαστάσεις αλλά και ουσιαστικές. Καταρτίζεται, με άλλα λόγια, ένας Π/Υ αδιαφανής, χωρίς κοινωνική διαβούλευση που προβλέπει και ο νόμος, χωρίς το Ειδικό Παράρτημα. Συμπεριφορά παλαιοκομματική του τύπου «έχω την πλειοψηφία, σας γράφω στα παλιά μου παπούτσια, κάνω ό,τι θέλω... (συνεχίζεται)».

Καταπληκτική ομοιότητα. Δίδυμα τα πουλάκια μου...

Α.Α.Ζ.

1 σχόλιο:

Λάμπης Φίλης είπε...

Όταν έγινε γενική συνέλευση στο Λουτρό, μετά από σχετική ερώτησή μου, ο Δήμαρχος δήλωσε ότι και φυσικά θα ενημερωθεί το χωριό να συμμετάσχει στη κατάρτηση του τεχνικού προγράμματος. Τελικά ΜΟΝΟΣ του ο πρόεδρος, χωρίς καν το τοπικό συμβούλιο παρόν, έκανε τη δουλειά χωρίς ακόμη οι κάτοικοι να γνωρίζουν κάτι.