Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

ΤΟ ΔΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην (ειδική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/29-12-2010 τεύχος Β), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:
 
1.Έγκριση απογραφής περιουσίας Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης -- Ισολογισμός Έναρξης 01.01.2011.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: