Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Κρίση και Τοπική Αυτοδιοίκηση...


Αν λείπουν, ακόμα και από το λεξιλόγιο, λέξεις και έννοιες όπως: τόπος, τοπίο, προϊόν, ποιότητα, τοπική ιστορία, τοπική συνείδηση, αισθητική, πόλη, πολίτης κλπ κλπ, τότε δακρύζουν τα σύννεφα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: