Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Η έννοια "τοπίο"...

Είναι μία λέξη που τη μάθαμε στο δημοτικό.  "Ζωγραφίστε ένα τοπίο", μας έλεγε η δασκάλα. "Εξοχική τοποθεσία με κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό - ζωγραφικός πίνακας που απεικονίζει τοποθεσία", που λέει κι ο Τεγόπουλος Φυτράκης.

"Τοπίο σημαίνει μία περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή από ανθρώπους, του οποίου ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών και/ ή ανθρώπινων παραγόντων", λέει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, που υπεγράφη στη Φλωρεντία, στις 20 Οκτωβρίου 2000. Ναι, κι όμως υπάρχει τέτοια σύμβαση! Τοπίου!!! Την επικυρώσαμε φέτος κι εμείς. Λέει ακόμα ότι:

Κάθε χώρα αναλαμβάνει:
Α) Να αναγνωρίζει νομικά τα τοπία ως ένα απαραίτητο συστατικό στοιχείο του ανθρώπινου περιβάλλοντος, ως μια έκφραση της ποικιλίας της κοινής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τους, και ως θεμέλιο της ταυτότητας τους.


Επίσης, περιέχει όρους όπως: Πολιτική τοπίων, Στόχοι ποιότητας τοπίων, Διαχείριση τοπίων, Σχεδιασμός τοπίων, ακόμα και τη δημιουργία τοπίων αναφέρει!!! Μιλά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και λέει πολλά και ενδιαφέροντα (δείτε την εδώ
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/compendium/LOIGrece.pdf είναι μεταφρασμένη στο τέλος του εγγράφου).

Εμείς ακόμα παλεύουμε να τη βάλουμε στο λεξιλόγιο των αρχόντων μας. Και αν σκεφτεί κάποιος, τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τα λόγια απ' τα έργα τους, τότε "θέλει δουλειά πολύ"...

Ανδρέας Απ. Ζάρρος

ΥΓ: Αφορμή της ανάρτησης ήταν το τεύχος 27 του περιοδικού "ΕΥΠΛΟΙΑ"... http://www.eyploia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: