Δευτέρα 25 Μαΐου 2009

ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ....

Επειδή σήμερα  τα κορινθιακά blog ρεμπετοφέρνουν ομαδικά, να αφιερώσουμε κι εμείς το κάτωθι άσμα στη διαδικτυακή παρέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: