Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ SOS : Συνάντηση 5 δημοτικών παρατάξεων του ν. Κορινθίας...


ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ S O S
Συνάντηση Δημοτικών Παρατάξεων Ν. Κορινθίας

Διαβάστε εδώ
http://sympolitia.blogspot.gr/2015/03/sos-5.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: