Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Εξολοθρευτής 3 για ΟΤΑ...


Οι δήμοι, με μαθηματική ακρίβεια, οδηγούνται σε διάλυση. Το στήνουν έτσι το έργο, καιρό τώρα, ώστε να φανεί ως μόνη λύση η παραχώρηση όλων των βασικών υπηρεσιών τους σε ιδιώτες (σκουπίδια, νερό κλπ), να ξεπουλήσουν ότι περιουσιακό στοιχείο έχουν και να συναινούν σε κάθε "αναπτυξιακή" πρόταση που θα αφορά στην περιοχή τους. Τώρα αν θέλουν να έχουν κάποιο έσοδο ...φόρους! Καλοστημένη τελικά είναι η παράσταση που ξεκίνησε με τον Καλλικράτη και συνεχίζεται με τα μνημόνια. Δείτε δύο ενδεικτικά σημεία του "Εξολοθρευτή 3", που έχει πρεμιέρα αύριο στο ΣΙΝΕ ΒΟΥΛΗ και αφορούν στους ΟΤΑ.

- 30% των περιπτέρων σε ΑΜΕΑ και πολύτεκνους με δημόσια κλήρωση και το υπόλοιπο 70% με δημοπρασία!

- Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής «Παρατηρητήριο») με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Αν το Παρατηρητήριο διαπιστώνει αποκλίσεις κάνει μια πρώτη προσπάθεια να "σώσει" το δήμο και αν συνεχίσει να διαπιστώνει ελλείμματα τότε ...ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ:

Η ένταξη στο ανωτέρω Πρόγραμμα συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρμογής, κατά περίπτωση μέρους ή του συνόλου, των κάτωθι παρεμβάσεων:
α) περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες χρησιμοποιώντας προς τούτο, καθ’ όλο ή κατά μέρος και τη ΣΑΤΑ.
β) υποχρέωση λήψης κάθε μέτρου και πράξης που προβλέπεται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής
γ) περιορισμό των προσλήψεων
δ) επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού
ε) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263, οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης.
στ) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές
ζ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.

Είναι κι άλλα πολλά μέσα στο σενάριο της ταινίας, αλλά μόνο και μόνο από αυτά, καταλαβαίνει κάποιος εύκολα πού το πάνε. Μα ξέχασα! Πάνω απ' όλα η δόση μας...

Α.Α.Ζ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: