Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Αφθονία σωτήρων...


ΠΑΡΟΥΣΙΑ ’ 73

Φωνή πρώτη:
Μηχανήματα εδώ φέρνουν μακριά
- και πέρα από θάλασσες
καθαρή την εικόνα
στους κυρίους με τα πούρα.

Φωνή δεύτερη:
Δρόμο εμπόδια απ’ το δρόμο
Δρόμο της νύχτας οι μορφές
Δρόμο κατάρα και προδότες
του ήλιου μας οι σταυρωτές
Εμπρός το φως, εμπρός το δίκιο
και η σημαία μας εμπρός
και πυρκαγιά βουνό η οργή μας
και της οργής ξεσηκωμός.


Φωνή τρίτη:
Αποφασίζομεν και διατάσσομεν:
Αι αντλίαι του δήμου
να αποπλύνουν το αίμα
ενωρίς την αυγήν
Επαναρχίζει η ζωή
Διαθέτει η χώρα
αφθονίαν σωτήρων

Τάκης Μιχόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: